Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Buletinul sesiunii studenţilor şi masteranzilor filologi
 
Buletinul sesiunii studenţilor şi masteranzilor filologi
Bssmf 2019

 

TABLE OF CONTENTS:

 Salma Al Refaei, O mie nouăsute optzeci și patru de George Orwell. Manipularea prin limbă și subminarea identității individului / p. 7

Ana-Maria Antonesei, L"intraduisibilité du poète : Mihai Eminescu / p. 14

Diana Alexandra Avram, Bildungsroman în literatura română / p. 21

Anda Sonia Biște, Recognition or assimilation. Same-sex marriage and the status of citizenship in the American culture / p. 31

Alexandra Maria Bocșa, Universul rural în literatura română prin perspectiva simbolului / p. 38

Georgiana Bozîntan, « La barque ouverte » ou l"expérience de la traversée dans Mur Méditerranée de Louis-Philippe Dalembert / p. 52

Eliza Brezan, Sérotonine: entre amour et dépression / p. 58

Mihaela Buzec, A defence of linguistic relativity / p. 64

Adrian Claudiu Ciortea, Sacred and profane from the Chinese writing, Hanzi, to the Japanese writing, Kanji / p. 72

Ismet Dilaver, Symbolic meanings in William Blake"s The Tyger / p. 76

Cosmin Divile, Strategii de (de)construcție a nostalgiei în romanul Sînt o babă comunistă! de Dan Lungu / p. 81

Ana Florina Dobra, Aspecte ale relației sacru-profan în proza lui Gala Galaction / p. 87

Teona Farmatu, La poétique de l"évidence chez Paul Éluard dans La vie immédiate et À toute épreuve / p. 96

Alexandru Foitoș, Reprezentări ale corporalității în două tipologii discursive la Tristan Tzara. De la Primele poeme spre Omul aproximativ / p. 102

Diana-Valentina Grigore, Kia video ads - the 2000s vs. the 2010s / p. 119

Gabriela Veronica Isailă, „Momentul Fundoianu" în evoluția literaturii române moderne / p. 130

Alexandra Teodora Mândra, Poezia lui Vasile Voiculescu între limitele prometeismului / p. 138

Călina-Maria Moldovan, Suspicious pots and nothingness: Anxiety in Samuel Beckett"s Watt / p. 148

Alexandrina-Ana Morariu, Câteva particularități ale liricii lui Leonid Dimov / p. 152

Alina Neculachi, O analiză a limbajului subversiv în romanul Lumea în două zile de George Bălăiţă / p. 159

Georgiana Nicoară, The anti-tragic hero and the replaceable man in Hardy"s tragedies / p. 168

Georgeta-Maria Nicula, Folclorul obiceiurilor calendaristice de pe Valea Arieșului / p.  175

Anca Rusu, Stil şi limbă literară în „Didahiile" lui Antim Ivireanul / p. 190

Raul Săran, From ex-hippies to thanatoids - Cultural and countercultural paradigms in Thomas Pynchon"s Vineland / p. 201

Maria Simota, Secrets de famille dans La part du fils de Jean-Luc Coatalem : Entre « Le fantôme » et « La crypte » / p. 209

Andreea-Gabriela Stanciu, Lorsque j"étais une œuvre d"art d"Éric-Emmanuel Schmitt : Variations sur le mythe de Faust / p. 216

Maria-Mihaela Stoicescu, The new woman in the works of Thomas Hardy / p. 222

Szabolcs-Lehel Szakács, Dincolo de coordonatele geografice. Reprezentări ale spațiului în proza lui Petru Cimpoeșu și Ádám Bodor /p. 228

Diana-Cristina Teieru, Conturarea universului obsesiv şi configurarea idealului erotic în Rusoaica şi Donna Alba / p. 233

Ioana Toloargă, Prometeu - damnare și mântuire / p. 239

Maria-Carmen Țetcu, Legal English in translation / p. 246