Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Buletinul sesiunii studenţilor şi masteranzilor filologi
 
Buletinul sesiunii studenţilor şi masteranzilor filologi
Bssmf 2016

TABLE OF CONTENTS

 

Roxana Airini, George Orwell"s Nineteen Eighty-Four in context/ 7

 

Ana-Maria Antonesei, Poezia lui Macedonski - exuvii estetice/ 25

 

Mădălina Bărbulescu, Antim Ivireanul. Impactul străinului în mentalitatea culturală românească/ 37

 

Alexandru Dragoș Bărduț, Onomastica - dimensiune a inovării ligvistice și a expresivității în opera lui Ioan Budai-Deleanu/ 50


Oana Loredana Biţu, Tendințe biculturale in opera lui Dimitrie Cantemir/ 66

 

Mădălina Ciornei, Glamorizing the Past in Game of Thrones. The Traditioning of Modernity/ 79

 

Cristina Ileana Ilea (Rogojină), Imagini și simboluri ale riturilor de trecere în opera La țigănci/ 92


Iulia Maria Luca, Arhetipuri și animale totemice în proza scurtă voiculesciană / 99

 

Ema Măgerușan, Resurecția baladei în viziune cerchistă/ 118

 

Ana-Maria Nicolescu, Statutul morfosintactic al vocativului în limba română/ 135

 

Ana-Maria Sav, Nunta în Sălciua - între tradiţional şi modern/ 146

 

Mădălina Serbov, Dobrogea - Spaţiu al locuirii interetnice şi al multiculturalităţii. Studiu de caz: Sulina/ 160

 

Andreea-Silviana Slavu, Aspecte psihologice în conturarea feminităţii. Hortensia Papadat Bengescu şi Kate Chopin/ 175

 

Andreea Daniela Țacu, Shaping Characters through Metafictional Devices in A.S. Byatt"s Possession/ 184

 

Aurelian Alin Vasilie, Conştiinţa tragică la Marin Preda/ 195

 

Sorina-Maria Victoria, Personajul camilian - o lectură necanonică/ 207